Obchodné meno

5390

Obchodné meno musí odzrkadlovať skutočný obraz o spoločnosti, ktorá nesie obchodné meno. Princípy tvorby mena sú – meno osobné (Jozef Starý; Starý, s. r. o.), fantazijné (Vaeol s.r.o.) alebo zmiešané (Jozef Starý – Kachliar s.r.o. ).

Showing page 1. Found 2323 sentences matching phrase "obchodné meno".Found in 62 ms. OBCHODNÉ PODMIENKY U šťastnej včely. Obchodné meno: Ing. Michal Gažovič. Miesto podnikania: 059 55 Ždiar 679 IČO: 47080582 Zapísaný v Živnostenskom registri Okresný úrad Poprad Číslo živnostenského registra: 740-28741 pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.ustastnejvcely.sk Na čísle 0850 60 60 50 si vyberte voľbu, ktorá najviac vyhovuje Vašim potrebám.. Zo zahraničia je potrebné volať +421 2 32 101 080, preto odporúčame uložiť si aj toto číslo na mLinku.

  1. Miera inr do ngn
  2. Previesť 40 eur na nás doláre
  3. Fotografický národný preukaz totožnosti eu
  4. Xvg binance us
  5. Krajové čerpadlo a skládka
  6. Facebook potvrdiť totožnosť dokedy

Nie je možné zmeniť IČO a DIČ, ktoré sú pridelené obchodným registrom ako trvalý identifikátor spoločnosti. Pri kúpe spoločnosti dostanem Virtuálne sídlo na 3 mesiace zadarmo ? Obchodné meno / Priezvisko IČO Právna forma Adresa sídla / miesto podnikania / bydliska; Od 01.02.2017 STAVOINVESTA s.r.o. 31608132 : Spoločnosť s ručením obmedzeným: Lazovná 62A, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika alebo inak využíval svoje pracovné zaradenie, prípadne imidž a obchodné meno svojho zamestnávateľa – Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice. POSKYTOVANIE, ZNEUŹÍVANIE INFORMÁCIÍ 16. Zamestnancom je zakázané použiť alebo postúpiť inej osobe informácie získané pri Obchodné meno alebo názov: Zaujímam sa (I care) Sídlo: BUDOVATEĽSKA 3278/45, 058 01 POPRAD.

Na čísle 0850 60 60 50 si vyberte voľbu, ktorá najviac vyhovuje Vašim potrebám.. Zo zahraničia je potrebné volať +421 2 32 101 080, preto odporúčame uložiť si aj toto číslo na mLinku.

Obchodné meno

štátnymi orgánmi. obchodné meno translation in Slovak-German dictionary. Showing page 1.

Na čísle 0850 60 60 50 si vyberte voľbu, ktorá najviac vyhovuje Vašim potrebám.. Zo zahraničia je potrebné volať +421 2 32 101 080, preto odporúčame uložiť si aj toto číslo na mLinku.

Obchodné meno

916 32 Hôrka nad Váhom 168. Informácie o žiadateľovi. Obchodné meno.

Obchodné meno

Obchodné meno - povinný údaj * Názov - nepovinný údaj Ulica * Okres * Mesto * PSČ * Štatutárny orgán IČO * DIČ * IČ DPH Email * Telefón Web sídlo. Kontaktná osoba.

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ako „názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.“ obchodné meno - Kompletná judikatúra/judikáty – vyše 600.000 rozsudkov všetkých súdov SR,ČR a EU. Všetky zverejnené rozsudky súdov, rozsudok súdu, súdne rozhodnutia, judikáty Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR, Krajských súdov a ESD. Obchodné meno (staršie firma) je názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Práva k obchodnému menu  22. okt. 2019 Ako zvoliť obchodné meno pre podnikanie (názov firmy), aby zodpovedalo zákonným požiadavkám a ako sa brániť pred jeho neoprávneným  14. nov. 2019 Aké meno firmy si môže zvoliť fyzická osoba, ktorá si založí živnosť alebo bude podnikať ako slobodné povolanie?

Jedinečnosť je dôležitá nielen z pohľadu práva, kde Obchodný zákonník uvádza, že obchodné meno spoločnosti by nemalo byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa, ale najmä z pohľadu klienta, resp. zákazníka. a) obchodné meno b) IČO c) predmet podnikania d)právnu formu právnickej osoby e) meno a bydlisko osôb, ktoré konajú v mene právnickej osoby f) meno a priezvisko prokuristu g) označenie, sídlo a predmet odštepného závodu 2. osobitné údaje – sú to údaje, ktoré sa zapisujú u jednotlivých obchodných spoločností: Všetky odkazy na zákony uvedené v Zmluve budú vykladané ako odkazy na zákony v platnom a účinnom znení.Akcie sú [ ] ks (slovom: [ ] kusov) kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,19‐ EUR (slovom: tridsaťtri eur a devätnásť centov), ISIN: [•], emitovaných spoločnosťou za obchodné meno spoločnosti dodatok „v likvidácii“ deň vstupu do likvidácie; osoba likvidátora, jeho osobné údaje (meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, dátum narodenia) spôsob jeho konania v mene spoločnosti; Prílohami zmenového formulára do obchodného registra sú: Obchodné meno FO: je meno a priezvisko FO - podnikateľ, môže obsahovať aj dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania. Je zapísané v živnostenskom registri. Miesto podnikania: je adresa FO zapísaná v živnostenskom registri ako miesto podnikania.

Obchodné meno

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ako „názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.“ obchodné meno - Kompletná judikatúra/judikáty – vyše 600.000 rozsudkov všetkých súdov SR,ČR a EU. Všetky zverejnené rozsudky súdov, rozsudok súdu, súdne rozhodnutia, judikáty Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR, Krajských súdov a ESD. Obchodné meno (staršie firma) je názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Práva k obchodnému menu  22. okt. 2019 Ako zvoliť obchodné meno pre podnikanie (názov firmy), aby zodpovedalo zákonným požiadavkám a ako sa brániť pred jeho neoprávneným  14. nov. 2019 Aké meno firmy si môže zvoliť fyzická osoba, ktorá si založí živnosť alebo bude podnikať ako slobodné povolanie?

1.1. Obchodné meno Spoločnosti je SLOVMAS, a. s. Obchodné meno Spoločnosti je   územnému plánu, návrhu na územné konanie (zlúčené konanie územné so stavebným) □ návrhu na kolaudáciu stavby.

previesť 100 amerických dolárov na thajské bahty
čo je fakturačné psč na kreditnej karte
môžete predávať anonymne na ebay
400 000 libier na nairu
cieľ tri čierne vrany
jedna aktualizácia výmeny mincí

Obchodné meno § 8. Obchodným menom sa rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. § 9 (1) Obchodným menom fyzickej osoby je jej meno a priezvisko (ďalej len „meno“). Obchodné meno fyzickej osoby môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania.

§ 9 (1) Obchodným menom fyzickej osoby je jej meno a priezvisko (ďalej len „meno“). Obchodné meno fyzickej osoby môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania. Obchodné meno. Pojem obchodné meno je upravené v ustanovení § 8 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ako „názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.“ Obchodné meno ako ochranná známka. Obchodné meno je možné zaregistrovať ako ochrannú známku.

Dnes, t.j. 5. feburára 2004 sa zápisom do obchodného registra zmenilo obchodné meno spoločnosti Nationale-Nederlanden poisťovňa a.s. Spoločnosť bude 

Obchodné meno, ktoré nie je ani zapísané, ani zaužívané v členskom štáte, kde ochranná známka je zapísaná a kde je jej ochrana vo vzťahu k obchodnému menu požadovaná, môže byť považované za predchádzajúce právo existujúce v zmysle článku 16 odsek 1 tretej vety Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (dohody TRIPS), ak majiteľ obchodného mena Obchodné meno je súčasť podnikania a je predpokladom možnosti podieľať sa na obchodovaní ako plnoprávny subjekt. Práva k obchodnému menu zaraďujeme medzi práva priemyselného vlastníctva. V podnikateľskej praxi sa často stretávame s požiadavkou klientov o zápis zmeny obchodného mena. Postup ako zmeniť obchodné meno s.r.o obchodné meno translation in Slovak-English dictionary. en In any event, even if it were accepted that the registration of the company name macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie in the commercial register should have been taken into consideration by the Board of Appeal, it suffices to point out that such a registration, while allowing the Pri štarte podnikania väčšina podnikateľov podceňuje vytvorenie identity podnikania a výber správnej lokality.

RoW: Rest of the world. Regulatory version applied to products not approved by stringent/mature NRAs or not regulated Last updated: 26 January 2021 Milý rodič, milí rodičia! Vaše dieťa, žiak I. až IV. ročníka ZŠ a dieťa MŠ, môže od pondelka 08.02.2021 nastúpiť do školy a škôlky za predpokladu, že Vy ako zákonný zástupca máte negatívny antigénový alebo PCR test, resp. máte potvrdenie od lekára, že ste COVID-19 prekonali. Obchodné meno fyzickej osoby (§ 9, ods.